Terapìa Regressiva

La teràpia regressiva és una tècnica que ens ajuda a accedir a una informació del nostre passat, que d’alguna manera ens afecta o condiciona negativament en el present, en forma de patiment, incomprensió, malaltia o desadaptació.

Serveix per sanar conflictes o traumes originats en el passat, recuperar la informació del no conscient relacionada amb l’experiència i reviure-la per tal d’accedir a una major consciència dels fets i assolir la comprensió necessària per transformar el record d’aquesta.

Contacta amb nosaltres

Scroll to Top
×